ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Minimal invaziv süpermikrocerrahi tekniği ile üst ekstremite lenfödem tedavisi
Deniz Çevirme1, Hakan Hançer1, Ayşe Zehra Karakoç1, Hasan Sunar1, Mehmet Kaan Kırali1
1Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19921
Elli bir yaşında kadın hasta, sol üst ekstremitede uyuşma ve his kaybı ile kliniğimize başvurdu. Sol dirseğin üzerinde ve altında yaygın periferik ödem izlendi. Hastanın semptomları, daha önce yapılan mastektomi ameliyatı sırasındaki aksiler lenfatik nodüler diseksiyon ile ilişkili idi. Hasta lenfatikovenüler anastomoz ile minimal invaziv süpermikrocerrahi tekniği kullanılarak başarılı bir şekilde tedavi edildi.
Keywords : Lenfotikovenüler anastomoz, lenfödem, minimal invaziv, süpermikrocerrahi
Viewed : 2476
Downloaded : 507