ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pulmoner metastazı taklit eden primer pulmoner meningiom: Nadir bir olgu sunumu
Nesrin Gürçay1, Ayperi Öztürk2, Funda Demirağ1, Funda İncekara3
1Department of Pathology, Health Sciences University, Ankara Atatürk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Interventional Pulmonology, Health Sciences University, Ankara Atatürk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University, Ankara Atatürk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19370
Primer pulmoner meningiomlar nadir görülen ve çoğunlukla benign tümörlerdir. Genellikle göğüs radyografisi ve bilgisayarlı tomografide solid periferik pulmoner nodül şeklinde izlenir ve sıklıkla tesadüfen saptanır. Bu yazıda, pulmoner metastazı taklit eden primer pulmoner meningiomlu 55 yaşında bir kadın olgu sunuldu.
Keywords : Metastaz, primer pulmoner meningiom, soliter pulmoner nodül
Viewed : 2506
Downloaded : 549