ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Senkron iki taraflı akciğer metastazında subksifoid uniportal video yardımlı torakoskopik cerrahi: Olgu sunumu
Tayfun Kermenli, Cebrail Azar2
1Department of Thoracic Surgery, Medical Park Elazığ Hospital, Elazığ, Turkey
2Department of Chest Diseases, Medical Park Elazığ Hospital, Elazığ, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19421
Subksifoid insizyon, videotorakoskopik cerrahide son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu minimal invaziv teknik ile tek porttan her iki akciğere de ulaşma imkanı vardır. Gelecekte teknik için gerekli cerrahi enstrümanların geliştirilmesi i le b u y öntem d aha s ık k ullanılır h ale gelecektir. Bu yazıda, Türkiye"de subksifoid insizyondan gerçekleştirilen ilk iki taraflı pulmoner metastazektomi olgusu sunuldu.
Keywords : Pulmoner metastazektomi, subksifoid, uniportal, video yardımlı torakoskopik cerrahi
Viewed : 387
Downloaded : 109