ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Endovasküler anevrizma tamiri sırasında aortik stent greftlerin kısa bacağını kanüle etmek için yeni bir yöntem: Göçer tekniği
Hakan Göçer1, Ahmet Barış Durukan2
1Department of Cardiology, Medical Park Uşak Hospital, Uşak, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medical Park Uşak Hospital, Uşak, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19817
Abdominal aortik endogreftin kısa bacağının kanülasyonu zorlayıcı olabilir. Doğru kanülasyonun gerçekleştirilmesi, aynı derecede zordur. Girişimsel kardiyologlar ve kalp damar cerrahları bu işlem sırasında bazı zorluklarla karşılaşabilir. Özellikle kardiyologlar, koroner uygulama müdahaleleri konusunda geniş deneyime sahiptir. Burada tanımladığımız bu yeni yöntem, aortik stent greftin kısa bacağının kanüle edilmesinde periferik balon kullanımını içerir. Bu yöntemde kısa bacak ağzındaki teli santralize etmek için over-the-wire balon kullanılır. Üç boyutlu arter lümeninde santralize olan tel, greftin kısa bacağını kolayca geçebilir.
Keywords : Abdominal, aort anevrizması, kateterizasyon, endovasküler işlem
Viewed : 522
Downloaded : 157