ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp cerrahisinde minimal erişim
Burak Onan
1Depatment of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19614
Minimal invazif kalp cerrahisi, 1990"lı yıllarda endoskopik yöntemlerin uygulanmaya başlanması ve ardından 2000"li yılların başından itibaren robotik cerrahinin hız kazanmasıyla son 20 yıldır gelişim göstermiştir. Teknolojik gelişmelerle birlikte cerrahi deneyim artmış ve de farklı mini-insizyonlar ile birçok kardiyak ameliyat yapılabilir hale gelmiştir. Bu derlemede, minimal invazif kalp cerrahisinde kullanılan yaklaşımlar, insizyonlar, teknik detaylar ve öneriler sunulmaktadır.
Keywords : Minimal invazif kalp cerrahisi, cerrahi yaklaşım, cerrahi insizyon
Viewed : 3090
Downloaded : 701