ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kronik Böbrek Yetersizliği Olan Hastalarda Kalp Cerrahisi
Sait AŞLAMACI, Atilla SEZGİN, Atılay TAŞDELEN, Bahadır GÜLTEKİN, Coşkun İKİZLER
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda, Ocak 1990 - Aralık 1995 tarihleri arasında açık kalp ameliyatı olan 3076 hastadan onunda Kronik Böbrek Yetersizliği (KBY) mevcuttu. Kronik böbrek yetersizliği 6 hastada terminal dönemde, 4 hastada kompanse idi.

Hastaların yedisine koroner bypass, ikisine aort valv replasmanı, birine ise koroner bypass ve iskemik mitral valv yetersizliği nedeniyle mitral valv replasmanı yapıldı. Hastaların fonksiyonel kapasiteleri New York Kalp Cemiyeti sınıflamasına göre dört hasta class II, beş hasta class III, bir hasta class IV idi. Dekompanse böbrek yetersizliği olan hastalarda operasyondan 16-18 saat önce veno-venöz hemo-diafiltrasyon yapılarak gerek sıvı, gerekse elektrolit dengesi optimal düzeyde tutuldu. Fonksiyonel kapasitesi class IV olan hastamız ameliyat sonrası erken dönemde düşük kalp debisi nedeniyle kaybedildi. Bu hastaya koroner bypassın yanısıra mitral valv replasmanı yapılmıştı. Diğer hastalarımızda önemli bir komplikasyon gözlenmedi. Hastaların yapılan takiplerinde semptomların kaybolduğu ve daha iyi bir fonksiyonel kapasiteye ulaştıkları tespit edildi.

Bu sonuçlar KBY ve kalp hastalığı olan hastalarda kardiyak cerrahinin kabul edilebilir morbidite ve mortalite ile uygulanabilirliğini gösterdi.

Viewed : 26941
Downloaded : 3198