ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Üç aylık bebekte simetrik membranöz ventriküler septal defekt oklüder cihazı ile transkateter aortopulmoner pencere kapatılması
Ayşe Yıldırım1, Abdullah Erdem2, Aysu Türkmen Karaağaç3
1Department of Pediatric Cardiology, University of Health Sciences, Kartal Koşuyolu Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, Medipol University Medical Faculty, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatric, University of Health Sciences Kartal Koşuyolu Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20988
Aortopulmoner pencere olgularının birçoğu cerrahi olarak kapatılsa da, uygun hastalarda perkütan kapatma da tercih edilebilmektedir. Pulmoner ve aort kapaklarından, koroner arterden ve pulmoner arter bifurkasyonundan uzak olan, yeterli septal kenarlara sahip defektlerin perkütan kapatma için uygun olduğu düşünülmektedir. Üç aylık, 4 kg ağırlığında bir erkek bebek, emzirme sırasında çabuk yorulma, kilo alamama, kalp üfürümü ve solunum sıkıntısı şikâyetleri ile çocuk kardiyoloji bölümümüze sevk edildi. Ekokardiyografide geniş aortopulmoner pencere (5.3 mm) ve sol kalp boşluklarında genişleme izlendi. Geniş aortopulmoner pencere, simetrik membranöz ventriküler septal defekt oklüder cihaz kullanılarak kapatıldı. Kapatma işlemi antegrad yolla arteriyovenöz lup oluşturmadan gerçekleştirildi. Sonuç olarak, seçilmiş bebeklerde, geniş aortopulmoner pencereyi kapatmak için simetrik membranöz ventriküler septal defekt oklüder cihazı kullanımı, cerrahiye güvenilir ve etkili bir alternatif olarak görünmektedir.
Keywords : Aortopulmoner pencere, kalp yetmezliği, yenidoğan, transkateter kapatma
Viewed : 252
Downloaded : 98