ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Dev mediastinal tümörlerin cerrahi tedavisi
Yu Fang1, Zhiming Qin1
1Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, The First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing, China
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.19586
Amaç: Bu çalışmada dev mediastinal tümörlerinin cerrahi tedavi sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Temmuz 2013-Temmuz 2018 tarihleri arasında dev mediastinal tümör nedeniyle merkezimizde radikal cerrahi yapılan toplam 31 hastanın (26 erkek, 5 kadın; ort. yaş 27.7±8.2 yıl; dağılım, 18-56 yıl) ve Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi veri tabanından alınan 47 dev mediastinal tümör olgusu (26 erkek, 21 kadın; ort. yaş 45.4±16.7 yıl; dağılım, 19-62 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların iki yıllık genel sağkalımları ve hastalıksız sağkalımları değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların tümüne radikal cerrahi (R0 rezeksiyon) yapıldı. Dev mediastinal tümörlerin neden olduğu semptomlar, radikal cerrahi sonrasında takip sırasında geriledi. İki yıllık genel sağkalım ve hastalıksız sağkalım oranları sırasıyla %100 ve %86.7 olup, iyi prognozun göstergesi idi. Malignitelerin cerrahi işlemleri, benign patolojilerinkinden daha zor idi.

Sonuç: Radikal cerrahi, adjuvan tedaviden bağımsız olarak, kısa sürede semptomları rahatlatmak ve iki yıla varana kadar iyi bir prognoz elde etmek için, dev mediastinal tümörlerin tedavisinin temelini oluşturur. Komplikasyonları azaltmak için radikal cerrahi öncesinde, cerrahi rol titizlikle planlanmalıdır.

Keywords : Dev mediastinal tümör, prognoz, radikal cerrahi
Viewed : 507
Downloaded : 219