ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol pulmoner arter sling ve Scimitar sendromunun nadir birlikteliği: Bir çocuk hastada tekrarlayan hırıltı ve solunum sıkıntısı
Emine Azak1, İbrahim İlker Çetin2, Tevfik Karagöz3, Metin Demircin4
1Department of Pediatric Cardiology, University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3Department of Pediatric Cardiology, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20227
Kalbin ve büyük damarların doğumsal anomalileri, farklı mekanizmalar ile tekrarlayan lokalize pulmoner enfeksiyonlara yol açabilir. Pulmonar arter sling (sol pulmoner arterin sağdan köken alması) ve Scimitar sendromu, bebeklerde hırıltılı solunumun nadir nedenlerindendir. Sol pulmoner arter sling, Scimitar sendromu ve sol pulmoner venlerin sol atriyuma anormal bağlantısı olan 18 aylık bir kız bebek kliniğimize başvurdu. Başarılı bir şekilde Vasküler Plug-II ile anormal sistemik arter kaynağı transkateter yolla embolize edilerek, medyan sternotomi yoluyla pulmoner arter sling ve Scimitar anomalisi düzeltildi. Sonuç olarak, ekokardiyografi ile bazı olgularda anormalliklerin eşlik ettiği pulmoner arter sling tanısı gözden kaçırılabilir. Bu hastalarda yapılacak tedavi yöntemine karar vermeden önce, daha ileri görüntüleme yöntemlerinin uygulanması gerekebilir.
Keywords : Pulmoner ven anomalisi, bilgisayarlı tomografi anjiyografi, pulmoner arter sling, Scimitar sendromu, vasküler plug-II
Viewed : 212
Downloaded : 90