ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Miksomaya eşlik eden nadir bir kalp tümörü: Primer kardiyak hemanjioendotelyoma
Ertürk Karaağaç1, Nihan Yeşilkaya2, Tahsin Murat Tellioğlu2, Fulya Çakalağaoğlu Ünay3, Yüksel Beşir2
1Department of Cardiovascular Surgery, Muş State Hospital, Muş, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
3Department of Medical Pathology, İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20695
Epiteloid hemanjioendotelyoma, vasküler endotelyal veya dentritik hücrelerden köken alan, benign hemanjiyom ile malign hemanjiyosarkom arasında orta derecede maligniteye sahip, vasküler yapılardan kaynaklanan nadir görülen malign bir vasküler tümördür. Epiteloid hemanjioendotelyomanın radikal rezeksiyonu, hem tümörün malign yapısı, hem de ilişkili komplikasyonlarının mortalite ve morbidite üzerine olumsuz etkileri nedeniyle önerilmektedir. Bu yazıda, rezeksiyon ile tedavi edilen sol atriyal miksomanın eşlik ettiği nadir bir primer kardiyak epiteloid hemanjioendotelyoma olgusu sunuldu.
Keywords : Kalp, hemanjioendotelyoma, miksoma, primer, tümör
Viewed : 215
Downloaded : 98