ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Farklı stratejiler ile cerrahi olarak tedavi edilen dört ektopia kordis olgusu
Kaan Yıldız1, Mustafa Kır1, Şevket Baran Uğurlu2, Halise Zeynep Genç1, Nurettin Ünal1
1Department of Pediatric Cardiology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.19791
Ektopia kordis kalbin kısmen veya tamamen göğüs boşluğu dışında bulunduğu nadir bir doğumsal bozukluktur. Bu makalede, herhangi bir girişim olmaksızın takipten tam cerrahi kapatmaya kadar çeşitlilik gösteren stratejiler ile tedavi edilen, kardiyak anomalilerin eşlik ettiği, torakal ve/veya abdominal yerleşimli dört ektopia kordis olgusu sunuldu.
Keywords : Doğumsal kalp hastalığı, ektopia kordis, Cantrell pentalojisi, cerrahi tedavi
Viewed : 213
Downloaded : 94