ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp nakilli bir hastada ishal ile seyreden COVID-19
Mehmet Emirhan Işık1, Deniz Günay2, Mehmet Aksüt2, Şirin Menekşe1, Yeşim Uygun-Kızmaz1, Mehmet Kaan Kırali2
1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Koşuyolu Yüksek Ihtisas Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Koşuyolu Yüksek Ihtisas Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20420
Dokuz ay önce bikaval ortotopik kalp nakli yapılan 55 yaşında erkek hasta, ishal ve oligüri şikayetleri ile başvurdu. Laboratuvar bulgularında pansitopeni ve kreatinin düzeylerinde artış izlendi. Siklosporin ve mikofenolat mofetil sonlandırıldı ve hastaya sadece everolimus verildi. COVID-19 pandemisinde hastanın bağışıklık sistemi baskılanmış ve atipik semptomları olduğu için, revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu testi yapıldı ve sonuç pozitif saptandı. Hidroksiklorokin ve favipiravir tedavisi başlandı. Akut böbrek yetmezliği de olan hastanın durumunda hidrasyon ve beş günlük antiviral tedavi sonrasında iyileşme görüldü ve tedavi sonlandırıldı. On günlük takip ve tedavi sonrasında COVID-19 testi negatif olan hasta, siklosporin ve mikofenolat mofetil ile taburcu edildi.
Keywords : COVID-19, ishal, favipiravir, hidroksiklorokin
Viewed : 2154
Downloaded : 459