ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Rijit bronkoskopide Aintree kateter ile yeni bir ventilasyon yaklaşımı: Ventile edilemeyen olgu sunumuu
Davud Yapıcı1, Mustafa Azizoğlu1, Ali Özdülger2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.19427
Bu yazıda karinal tümörü olan bir hastada ventilasyonun zorluklarını aşmak için yeni bir yöntem sunuldu. Anestezi indüksiyonu sonrası, sol bronş güdüğünden köken alan tümör kitlesinin herniasyonu sonucunda sağ ana bronşu tıkamasına bağlı olarak zor ventilasyon gözlendi. Bu koşullar altında geleneksel akciğer ventilasyon teknikleri bir seçenek değildi. Bu nedenle, hava yolu açıklığını sağlamak amacıyla Aintree entübasyon kateteri kullanıldı ve bu teknik ile hasta tüm işlem süresince başarılı ve güvenli bir şekilde ventile edildi. Bildiğimiz kadarıyla, bu teknik trakeal karinal tümörlü bir olguda rijit bronkoskopi sırasında başarılı ventilasyonu tanımlayan ilk rapordur.
Keywords : Ventilasyon kateteri, rijit bronkoskopi, trakeal stenoz
Viewed : 2086
Downloaded : 532