ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sağ pnömonektomi uygulanan bir olguda ameliyat sonrası COVID-19 pnömoni yönetimi
Bülent Mustafa Yenigün1, Farrukh Ibrahimov1, Yusuf Kahya1, Gökhan Kocaman1, Ezgi Gülten2, Mehmet Serhat Birengel2, Cabir Yüksel1, Hakan Kutlay1
1Department of Thoracic Surgery, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20074
Atmış bir yaşında erkek hasta, akciğerde kitle değerlendirmesi için hastaneye yatırıldı. Hastaya sağ pnömonektomi uygulandı. Revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyon testleri COVID-19 için negatif olsa da tanı toraks bilgisayarlı tomografi ile desteklendi. Toraks bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildiği üzere, hastada COVID-19 tedavisine yanıt izlendi. Bu olgu sunumu, mortalite ve morbidite oranları yüksek olan pnömonektomi yapılan bir hastada hızlı COVID-19 tanı ve tedavisinin önemini göstermektedir.
Keywords : Pnömonektomi; pnömoni, göğüs cerrahisi
Viewed : 2178
Downloaded : 1122