ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyak rehabilitasyonun koroner arter baypas greftleme sonrası ventriküler repolarizasyon indekslerine etkisi
Ömer Taşbulak1, Ahmet Anıl Şahin1, Serkan Kahraman1
1Department of Cardiology, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20736
Amaç: Bu çalışmada, izole koroner arter baypas greftleme yapılan hastalarda kardiyak rehabilitasyonun elektrokardiyografik değişiklikler üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2016-Temmuz 2019 tarihleri arasında, izole koroner arter baypas greftleme yapılan ve sağ kalan toplam 6 25 h asta ( 485 e rkek, 1 40 k adın; o rt. y aş: 5 9.6 y ıl; dağılım, 50.6-68.6 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastalar kardiyak rehabilitasyon programına katılım durumlarına göre Rehab(+) (n=363) ve Rehab(-) (n=262) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her iki grubun elektrokardiyografik parametreleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Ameliyat öncesi ve sonrasında Rehab(+) grubunun elektrokardiyografisinde kalp hızı (p<0.001), QTc (p<0.001), Tpe süresi (p<0.001), Tpe/QT oranı (p<0.001) ve Tpe/QTc oranında (p<0.001) anlamlı bir düşüş izlendi. Rehab(-) grubuna kıyasla, Rehab(+) grubunun QT aralığı (p=0.001), QTc (p=0.017), Tpe süresi (p<0.001), Tpe/QT oranı (p<0.001) ve Tpe/QTc oranı (p<0.001) parametrelerinde anlamlı bir düşüş saptandı.

Sonuç: Koroner arter baypas greftleme sonrasında kardiyak rehabilitasyon, elektrokardiyografide ventriküler repolarizasyon indekslerini azaltır. Bu değişikliklere dayanarak, ameliyat sonrası kardiyak rehabilitasyon programı, takip sırasında ventriküler aritmi ve ani kardiyak ölüm riskini azaltabilir.

Keywords : Kardiyak rehabilitasyon, koroner arter baypas greftleme, elektrokardiyografi, ventriküler repolarizasyon
Viewed : 2514
Downloaded : 933