ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pektus deformitelerine ilişkin en çok atıf alan 100 makale: Bibliyometrik bir analiz
Hüseyin Yıldıran1, Güven Sadi Sunam1
1Department of Thoracic Surgery, Selçuk University Medical School, Konya, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20295
Amaç: Bu çalışmada, pektus deformitelerine ilişkin bilgi hafızasının gelişimi, konu üzerine yayımlanmış ve en çok atıf alan 100 makale titizlikle incelenerek araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 1975 - Nisan 2020 tarihleri arasında, Web of Science Core Collection veri tabanında pektus deformitelerine ilişkin yayınlar tarandı. Yayınlar atıf sayısına göre çoktan aza doğru sıralandı ve detaylı olarak incelendi.

Bulgular: İncelenen 100 makalenin 27 farklı dergide yayımlandığı ve toplam 8.290 atıf aldığı gözlendi. Dergilerin 2018 yılında etki faktörlerinin ortalaması 4.441 idi. Tüm yayınların ortalama atıf yoğunluğu 5.1±3.8 idi. Geçmiş yıllarda cerrahi bir teknik tanımlama ve deneyim aktarımına daha çok yer verilir iken, son yıllarda komplikasyonlar ve teknik detayların sunulmaya başlandığı gözlendi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, pektus deformitelerine ait çalışmaların devam edeceğini ve bundan sonra komplikasyon ve teknik detay gibi konuların makalelerde ön plana çıkacağını düşündürmektedir.

Keywords : Bibliyometri, atıf, pektus deformiteleri, cerrahi
Viewed : 2085
Downloaded : 889