ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tietze sendromunda lokal ağrı tedavisi: Tek merkez deneyimi
Özgür Ömer Yıldız1, Kubilay İnan2, İsmail Ağababaoğlu3, Eray Çınar4
1Department of Thoracic Surgery, Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Yıldırım Beyazıt University, Yenimahalle Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
4General Directorate of Emergency Medical Services, Republic of Turkey, Ministry of Health, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21120
Amaç: Bu çalışmada, Tietze sendromu tanısı konulan hastalarda, lokal triamsinolon ve prilokain enjeksiyonları ile ilgili deneyimlerimiz sunuldu.

Çalışma planı: Ocak 2016 - Ocak 2019 tarihleri arasında, kliniğimizde Tietze sendromu tanısı konulan toplam 28 hasta (12 erkek, 16 kadın; medyan yaş: 33 yıl; dağılım, 21-51 yıl) retrospektif olarak incelendi. Ağrılı eklemlere triamsinolon heksasetonid ve prilokain hidroklorür enjeksiyonları yapıldı. Hastaların ağrı duyumları birinci haftada İngiliz Ağrı Derneği tarafından geliştirilen Ağrı Derecelendirme Ölçeği ile kaydedildi. Enjeksiyondan sonra bir, iki ve üçüncü haftalarda da ağrı kalitatif olarak ve fizik muayene ile değerlendirildi.

Bulgular: Birinci haftada lokal enjeksiyon tedavisi öncesi ağrı şiddeti, ağrıya bağlı ortalama rahatsızlık oranlarının üzerinde iken, tedavi sonrası yanıt oldukça iyi idi (sırasıyla, p=0.005 ve p=0.001). Tedavi yanıtı ve başarısının genel derecelendirmede istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlendi (p=0.003). Hastaların toplam %75'inde enjeksiyon sonrası ağrı düzeyinde %70'den fazla azalma görüldü.

Sonuç: Steroid ve lokal anestezik enjeksiyonunu içeren tedavi yaklaşımımız, Tietze sendromu tanısı konulan hastaların yaş, cinsiyet veya istihdam durumundan bağımsız olarak, ağrıdan hızlı bir şekilde kurtulmalarını sağlar.

Keywords : Artralji, göğüs ağrısı, Tietze sendromu
Viewed : 2381
Downloaded : 824