ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tip B aort diseksiyonunda cerrah tarafından modifiye edilmiş fenestere stent greft kullanımı
Hakkı Zafer İşcan1, Ertekin Utku Ünal1
1Department of Cardiovascular Surgery, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20641
Aort diseksiyonları ve anevrizmalarının tedavisi damar cerrahları için zorlayıcı olabilmektedir. Günümüzde torasik endovasküler aort tamiri, inen aort patolojilerinin tedavisinde genellikle ilk tedavi seçeneğidir. Bu işlem sırasında yeterli bir proksimal oturma bölgesi sağlamak amacıyla sıklıkla sol subklaviyen arterin kapatılması gerekebilmektedir. Çoğu cerrah sol subklaviyen arterin kısmen kapatılabileceğini düşünmekle birlikte, nörolojik ve iskemik komplikasyonlardan kaçınmak amacıyla revaskülarizasyon tercih edilmektedir. Baca yöntemi, ekstra anatomik baypas ile hibrid operasyonlar, steril alanda veya in situ fenestrasyonlar bu işlem için yardımcı tekniklerdir. Bu yazıda, tip B aort diseksiyonu olan bir hastada cerrah tarafından modifiye edilmiş fenestre stent greft işlemi sunuldu.
Keywords : Aort diseksiyonu, endovasküler teknik, fenestere, subklavyen arter, torasik endovasküler aort tamiri
Viewed : 2411
Downloaded : 852