ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Enfektif endokardit ile seyreden ilginç bir koroner kameral fistül olgusu: Sık görülen klinik bir durumun habercisi
Deepi P. Agrawal1, Abhishek S. Joshi1, Sunay NM1
1Department of Cardiac, Vascular & Thoracic Surgery, Seth G.S. Medical College and KEM Hospital, Mumbai, Maharashtra, India
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21129
Koroner kameral fistül, koroner arter ve kalp boşluğu arasındaki anormal bağlantılar ile karakterize, nadir bir durumdur. Hastaların büyük bir çoğunluğunda doğumsal ve asemptomatiktir. Yirmi dokuz yaşında erkek hasta, sekiz aydır devam eden ateş ve nefes darlığı ile başvurdu. Bilgisayarlı tomografi anjiyografide sağ atriyuma doğru, sağ koroner arterden köken alan ve aort kapak endokarditi ile seyreden bir koroner kameral fistül izlendi. Bu durumun nadir görülmesi ve incelikli komplikasyonu, hasta için ideal olan, son derece kişiselleştirilmiş bir tedavi sürecine yol açtı.
Keywords : Koroner, endokardit, fistül, fungal, kapak
Viewed : 1821
Downloaded : 623