ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
COVID-19 enfeksiyonuna bağlı komplike şiddetli akut respiratuvar distres sendromunda uzun dönem venovenöz ekstrakorporeal membran oksijenasyon desteği ile takip stratejisi ve akciğerlerin iyileşme süreci
Kaan Kırali1, Atakan Erkılınç2, Ahmet Erdal Taşçı3, Mustafa Mert Özgür1, Gonca Gecmen4, Ece Altınay2, Halide Oğuş2, Mustafa Vayvada3
1Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu High Specialization Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Kartal Koşuyolu High Specialization Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Kartal Koşuyolu High Specialization Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Pathology, Kartal Lütfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21208
Yeni koronavirüs-2019 (COVID-19) pandemisi, viral pnömoniye bağlı şiddetli akut respiratuvar distres sendromu ve ölüme yol açarak, tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Henüz kanıtlanmış kesin bir tedavi olmamasına rağmen, hekimler önceki epidemik viral akut respiratuvar distres sendromu deneyimlerinden faydalanarak, bazı yardımcı yöntemler kullanmaktadır. Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu da bunlardan biridir. Bu makalede, COVID-19 enfeksiyonu ile hayatta kalan en uzun ekstrakorporeal membran oksijenasyonu olgularından biri (71 gün) ve enfekte akciğer patolojisi, veno-venöz ekstrakorporeal membran oksijenasyon stratejimiz ile birlikte sunuldu.
Keywords : Akut respiratuvar distres sendromu, COVID-19, COVID-19 patolojisi, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu, venovenöz
Viewed : 2103
Downloaded : 857