ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Neonatal Jeune sendromu için yeni bir teknik: Eksternal torasik ekspansiyon
Uğur Temel1, Aslı Gül Akgül1
1Department of Thoracic Surgery, University of Medical Sciences, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.19731
Jeune sendromu nadir görülen bir iskelet displazisi olup, dar, çan şeklinde toraks (göğüs kafesi) ve falanks ve pelvis kemiklerinde tipik deformiteler ile karakterizedir. Yenidoğan döneminde dar ve yatay yerleşimli kaburgalar nedeni ile akciğer ekspansiyonu sağlanamaz; bu da, birçok olguda alveolar hipoventilasyon ve nihayetinde yenidoğan ve bebek ölümlerine neden olur. Sternoplasti ile eksternal distraksiyon, ulnar uzatma için tasarlanan kaydırılan parmak fiksatör ile ilk kez ekibimiz tarafından bir yenidoğanda kullanılan, Jeune sendromu tedavisinde yeni bir tekniktir. Bu yaklaşımın geliştirilip yaygınlaştırılarak uygulanması ile yenidoğanlarda hayat kurtarıcı olabileceği kanısındayız.
Keywords : Jeune sendromu, sternoplasti, toraks ekspansiyonu
Viewed : 1832
Downloaded : 681