ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Başarısız karotis arter stentleme sonrasında başarılı cerrahi girişim: Olgu sunumu
Valentin Govedarski1, Elitsa Dimitrova1, Zornitsa Vassileva2, Svetoslav Dimitrov1, Svetoslav Iovev1
1Department of Vascular Surgery, University Hospital Saint Ekaterina, Sofia, Bulgaria
2Department of Pediatric Cardiology, University National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21207
Damarlarda lokal daralmaya neden olan çevresel plaklar ile birlikte ciddi karotis darlıklı 56 yaşında kadın hastaya uygun olmayacak bir şekilde karotis arter stentleme yapıldı. Distal emboli koruma cihazı sol internal karotis artere yerleştirildikten sonra, stentleme yapıldı; ancak sert, ciddi düzeyde kalsifiye damar duvarları nedeniyle stent tam olarak yerleştirilemedi. Koruma cihazını tekrar yakalamak için yapılan çeşitli endovasküler girişimler sonuçsuz kaldı ve nihayetinde cihazın kılavuz telinin kırılmasına yol açarak, stent ile birlikte sıkıştı. Stentin ve emboli koruma cihazının karotis tromboendarterektomi ile çıkarılması için acil karotis arteriyotomi yapıldı. Sonuç olarak, koroner arter stentleme için doğru hasta seçimi çok önemlidir.
Keywords : Karotis arter stentleme, karotis endarterektomi, karotis darlığı, emoli koruma cihazı
Viewed : 2202
Downloaded : 713