ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Beklenmedik bir sonuç: Perkütan nefrostomi sırasında gelişen iyatrojenik abdominal aort yaralanmasında açık cerrahi yaklaşım
Ertürk Karaagaç1, Kamil Gökhan Şeker2, Adem Reyhancan1, Ramazan Azar3, Ali Ertan Ulucan1
1Department of Cardiovascular Surgery, Muş State Hospital, Muş, Turkey
2Department of Urology, Muş State Hospital, Muş, Turkey
3Department of General Surgery, Muş State Hospital, Muş, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21128
Perkütan nefrostomi kateter yerleştirilmesi, böbrek yetmezliğinden enfeksiyon ve tıkanıklığa kadar pek çok patolojinin tanı ve tedavisine olanak sağlar. Vasküler yaralanmalar, perkütan girişimlerin komplikasyonlarından biri olarak kabul edilir ve perkütan nefrostomi kateteri takıldıktan sonra nadiren görülür. Bu makalede, sağ proksimal üreterde tıkayıcı üreter taşına bağlı olarak hidroüreteronefroz ve akut böbrek yetmezliği gelişen 78 yaşında bir kadın hastada, perkütan nefrostomi kateteri takılması sonrası saptanan iyatrojenik abdominal aort yaralanmasının ilk başarılı cerrahi tedavisi sunuldu.
Keywords : Aort, iyatrojenik, yaralanma, nefrostomi, perkütan
Viewed : 1901
Downloaded : 642