ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Genç bir kadında primer kardiyak leiomyosarkom tedavisi
Mehmet Akif Önalan1, Ahmet Demirkaya2, Kemal Behzatoglu3, Ersin Erek1
1Department of Cardiovascular Surgery, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department of Pathology, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21040
Kardiyak leiomyosarkom, kötü prognozlu, oldukça nadir görülen bir tümördür. Sağ alt pulmoner venlere uzanan sol atriyal leiomyosarkomu olan 18 yaşında bir kadın hasta kliniğimize başvurdu. Minimal invaziv teknikler kullanarak, sağ anterolateral mini torakotomi yaklaşımı ile tümörün tam eksizyonu gerçekletirildi. Tümörün patolojik olarak doğrulanmasının ardından bir hafta sonra aynı kesi ile nüksü önlemek için sağ alt lobektomi yapıldı. Lobektomi örneğinde tümör kalıntısı bulunmamasına rağmen, adjuvan kemoterapi başlandı. Hastanın 12 aylık takibinde nüks tespit edilmedi. Sonuç olarak, sağ submammarian minitorakotomi yaklaşımı, daha az invaziv olması ve lobektomi ile tümörün tam rezeksiyonu için uygun olması avantajlarına sahiptir.
Keywords : Kardiyak tümör, leiomyosarkom, cerrahi
Viewed : 1701
Downloaded : 658