ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyak dışı cerrahi öncesinde Takotsubo kardiyomiyopatisi yönetimi: Olgu sunumu
Tayfun Gürol1
1Department of Cardiology, Bahçeşehir University Medical Park Göztepe Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21660
Takotsubo kardiyomiyopatisi (sol ventrikül apikal balonlaşma sendromu), apikal sistolik disfonksiyona yol açan geçici apikal balonlaşma ile karakterizedir. Bu sendrom genellikle elektrokardiyografik değişiklikler ve kardiyak enzim salınımı açısından akut koroner sendromu taklit eder. Patofizyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte, stres kaynaklı katekolaminerjik deşarja bağlı olduğu düşünülmektedir. Genellikle postmenopozal kadınlarda gözlenir. Bu yazıda, femur kırığı nedeniyle ortopedik cerrahi kliniğine başvuran ve cerrahi sonrası herhangi bir komplikasyon gözlenmeyen Takotsubo kardiyomiyopatili 78 yaşında bir kadın olgu sunuldu.
Keywords : Akut koroner sendrom, anjina, Takotsubo kardiyomiyopatisi, stres
Viewed : 1843
Downloaded : 751