ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Primer Spontan Pnömotoraksların Tedavisinde Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi
Fahri OĞUZKAYA, Cemal KAHRAMAN, Berkant ÖZPOLAT, Mehmet BİLGİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Primer spontan pnömotoraks tedavisindeki yerini araştırmak amacıyla Kasım 1994 - Kasım 1995 tarihleri arasında 15 hastaya video yardımlı torakoskopi uygulandı. Hastaların hepsinde apikal bül ya da bleb rezesyinou için endostapler kullanıldı ve apikal plörektomi yapıldı. İki hastada aynı seansta torakotomi yapmak gerekti. Ortalama operasyon süresi 47 dakika ve hastanede kalış süresi postoperatif 3.6 gündü. Bu serideki olgular bize, primer spontan pnömotoraks tedavisinde video yardımlı torakoskopi eşliğinde apikal bül ya da bleb rezeksiyonunun hızlı, etkili, güvenilir bir yöntem olduğunu ve açık cerrahi yöntemlere göre daha az problemli bir postoperatif dönem sağladığını düşündürmüştür.
Viewed : 12322
Downloaded : 2646