ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Evre I küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında hava yolları ile yayılım pozitifliği ve rezeksiyon genişliği: Güncel bir derleme
Ulaş Kumbasar1
1Department of Cardiothoracic Surgery, Yale University School of Medicine, New Haven, USA
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.21284
Hava yolları ile yayılım kavramı, akciğerlere özgü bir kanser yayılım şekli olup invazyon kriteri olarak kabul edilebilir. Erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde nüks ve kötü prognoz için muhtemel bir risk faktörüdür. Bu derlemede bu alandaki güncel verilere ilişkin bir genel bakış sunuldu ve cerrahlara hastaların hava yolları ile yayılım durumuna göre cerrahi genişliği belirlemede yardımcı olmak amaçlandı.
Keywords : Erken evre akciğer kanseri, rezeksiyon, hava yolları ile yayılım
Viewed : 1929
Downloaded : 688