ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut miyokard enfarktüslü bir yenidoğanda sağ koroner arter ve aort kökündeki trombüsün acil tedavisi
Hatice Dilek Özcanoğlu1, İsa Özyılmaz2
1Department of Pediatric Anesthesiology and Reanimation, Başakşehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, Başakşehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21484
Yenidoğan döneminde aort kök ve koroner arter trombozunun neden olduğu perinatal miyokard enfarktüsü oldukça nadirdir ve yıkıcı komplikasyonlara yol açabilen kasvetli bir prognoza sahiptir. Doğum sonrası elektrokardiyografide akut miyokard enfarktüs bulguları olan üç saatlik yenidoğanda ekokardiyografide aort kökünde trombüs, sağ koroner arter bölgesinde hiperekojenite ve sağ ventrikül fonksiyonlarında bozulma tespit edildi. Hasta acil ameliyata alındı ve trombüs aort kökü ve sağ koroner arterden başarılı bir şekilde çıkarıldı. Sonuç olarak, aort kökünde emboli riski teşkil eden büyük trombüslerde acil cerrahi trombektomi işlemi yapılmalıdır.
Keywords : Aort kökü, yenidoğan, sağ koroner arter, trombüs, tedavi
Viewed : 1867
Downloaded : 441