ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon tedavisinde çıtayı ultradisipliner iş birliğine yükseltmek
Tankut Akay1, Cihangir Kaymaz2, Ahmet Rüçhan Akar3, Gökçen Orhan4, Mehmed Yanartaş5, Bahadır Gültekin1, Mustafa Şırlak3, Ümit Kervan6, Serpil Gezer Taş7, Murat Biçer8, Tahir Yağdı9, Selim İspir10, Rıza Doğan11
1Department of Cardiovascular Surgery, Başkent University Faculty of Medicine Ankara Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Cardiology, University of Health Sciences, Hamidiye Medical Faculty, Koşuyolu Heart Center, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of Cardiovascular Surgery, Çam ve Sakura Hospital, Istanbul, Turkey
6Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
7Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences Hamidiye Medical Faculty, Koşuyolu Heart Center, İstanbul, Turkey
8Department of Cardiovascular Surgery, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
9Department of Cardiovascular Surgery, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
10Department of Cardiovascular Surgery, Acıbadem University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
11Department of Cardiovascular Surgery, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21284
Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon, yetersiz oranda tanı konulan ve tedavi edilmez ise potansiyel olarak ölümcül olabilen bir pulmoner hipertansiyon alt grubudur. Klinik bulguları efor dispnesi ve spesifik olmayan semptomlardır. Tanı için, multimodal görüntüleme ve kalp kateterizasyonu gerekmektedir. Bir açık kalp ameliyatı olan pulmoner endarterektomi, uzman merkezlerde seçilmiş hastalar için uygulanan altın standart tedavi şeklidir. Hedeflenmiş tıbbi tedavi ve balon pulmoner anjiyoplasti, belirgin komorbiditeleri olan yüksek riskli hastalarda, distal pulmoner vasküler tıkanıklıklarda veya pulmoner endarterektomi sonrası nüks eden veya inatçı pulmoner hipertansiyonda etkili olabilir. Günümüzde kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonlu hastalarda yeni koronavirüs-2019 enfeksiyonuna ve hastalığın pandemi sırasında değişen spektrumuna ilişkin veriler sınırlıdır. Bu pandemi sırasında sağlık hizmetleri krizi nedeniyle yaşanan zor zamanlar ve göreceli olarak artmış ölüm oranları, birleşmeyi, diğer bir deyişle, disiplinler arası ve sektörel sınırları geçerek, birleşik bilgileri ve yeni paradigmaları geliştirebilmek için ultradisipliner iş birliğini zorunlu kılmaktadır. "Yeni normal" dönemde sanal bakım, daha ileri tehditler için hazırlıklı olma, yeniden düzenlenen standartlar, spesifik önerilerin tekrar değerlendirilmesi ve kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon hastaları için en iyi kararı verebilmek üzere çevrimiçi iş birlikleri gibi tedavi stratejileri, kötü prognozu değiştirebilir.
Keywords : Balon pulmoner anjiyoplasti, kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon, pulmoner endarterektomi, pulmoner tromboemboli, hedeflenmiş tıbbi tedavi
Viewed : 2385
Downloaded : 465