ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu gerektiren geç seyirli kemik çimentosu implantasyon sendromu
Ulaş Kumbasar1, Pramod Bonde1
1Department of Cardiothoracic Surgery, Yale University School of Medicine, New Haven, USA
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21709
Kemik çimentosu implantasyon sendromu, çimento kullanılan kemik ameliyatları sonrası görülebilen nadir ve ölümcül olabilen bir komplikasyondur. Bu yazıda, çimento uygulanarak yapılan spinal cerrahi sonrası geç dönemde ortaya çıkan ve ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu ile mekanik desteğe rağmen ölümcül seyreden kemik çimentosu implantasyon sendromu olgusu sunuldu.
Keywords : Kemik çimentosu, ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu, implantasyon
Viewed : 1811
Downloaded : 532