ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bronkovasküler fistüle bağlı masif hemoptizi ile seyreden Behçet hastalığı: Olgu sunumu
Mehmet Ali Bedirhan1, Naciye Arda2, Elif Tanrıverdi3, Volkan Yaran1, Deniz Sansar1, Levent Cansever1
1Department of Thoracic Surgery, Yedikule Chest and Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pathology, Yedikule Chest and Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Chest Diseases, Yedikule Chest and Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.19487
Otuz yedi yaşında erkek hasta günde 50 mL'lik tekrarlayan hemoptizi nedeniyle hastanemize başvurdu. Toraks bilgisayarlı tomografide hemoptiziden sorumlu herhangi bir patoloji izlenmedi. Bronkoskopide sağ alt lobun lateral duvarında mukozal infiltrasyonlar ve 2-3 mm'lik kabartılar görüldü. Şüpheli bölgede yapılan punch biyopsi sonrasında, masif kanama gelişti. Acilen sağ alt bilobektomi uygulandı. Alınan örnekte bronkovasküler fistül saptandı. Patolojik inceleme sonucu, Behçet hastalığı ile uyumlu idi. Hastaya yüksek doz steroid ve siklofosfamid tedavisi başlandı ve 18 ay süreyle azatiyoprin idame tedavisi uygulandı. Hasta üç yıldır semptomsuz olarak takip altındadır.
Keywords : Behçet hastalığı, bronkovasküler fistül, hemoptizi
Viewed : 1860
Downloaded : 376