ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğerde larva granülomu: Son derece nadir bir fenomen
Murat Kılıç1, Ahmet Kılıçarslan2
1Department of Thoracic Surgery, Elazığ Fethi Sekin City Hospital, Elazığ, Turkey
2Department of Pathology, Elazığ Fethi Sekin City Hospital, Elazığ, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20045
Pulmoner nodül oluşumu, benign veya malign patolojiler ile ilişkilidir. Nodüllerin boyutlarına, büyüme hızlarına ve morfolojik özelliklerine göre, cerrahi tedavi veya takip yapılmaktadır. Göğüs cerrahisinde pulmoner nodüller ile sıkça karşılaşılmaktadır. Sağ akciğerinde 2.0¥1.9 cm büyüklüğünde nodül bulunan 37 yaşında erkek hasta takibe alındı. Tıbbi öyküsünde herhangi bir kronik hastalık izlenmedi. Takip sırasında nodülün boyutları arttığı için, kama rezeksiyon ile çıkarıldı. Nodül patolojik değerlendirilme sonucunda larva granülomu olarak raporlandı. Sonuç olarak, akciğerde larva granülomu çok ender bir durum olup, daha ayrıntılı bir şekilde araştırılmalıdır.
Keywords : Granülom, larva, akciğer, nodül
Viewed : 1839
Downloaded : 434