ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut Sağ Ventrikül Myokard İnfarktüsünün Erken Tanısında Sağ Prekordiyal ST Segment Yükselmesinin Önemi
Kadir GÜRKAN, Coşkun PINAR, Tuna TEZEL, Hikmet TEZEL, Aydın ÇAĞIL
İstanbul Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Haydarpaşa, İstanbul
İnferior ve veya posterior myokard duvarını tutan 27 akut myokard infarktüslü olguda, sağ prekardiyal derivasyonlarda (V3R-V6R) ST segment yükselmesinin akut sağ vertrikül myokard infarktüsünün (RVMI) erken tanısındaki önemi, klinik ve hemodinamik parametrelerle korele edilerek gösetrilmeye çalışılmıştır. 1 mm ve daha büyük ST yükselmesi bulunan 8 kişilik grupta sağ vertrikül doluş basıncı (RVEDP) ve sağ atrium ortalama basıncı (RAPm), sağ ventrikül disfonksiyonunun gösterir şekilde anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.001, p<0.001). Diğer klinik bulgular da bunu destekler şekildedir. Sonuç olarak akut inferior ve veya posterior myokard infarktüslerinde V3R-V6R derivasyonları tetkikinin dominant RVMİ’nin erken tanısında yarar sağlayacağı söylenebilir.
Viewed : 9366
Downloaded : 2872