ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tekrarlayan sekonder aortoenterik fistüllerde cerrahi yaklaşım: Olgu sunumu
Elbrus Zarbaliyev1, Oğuz Konukoğlu2, Mehmet Çağlıkülekçi1, Denyan Mansuroğlu2, Serap Baş3, Hakan Kilercik4
1Department of General Surgery, Istanbul Yeni Yüzyıl University Gaziosmanpaşa Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul Yeni Yüzyıl University Gaziosmanpaşa Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Radiology, Istanbul Yeni Yüzyıl University Gaziosmanpaşa Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul Yeni Yüzyıl University Gaziosmanpaşa Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21518
Abdominal aort anevrizmasına bağlı artan abdominal aort greft sayısı, sekonder aortoenterik fistüllerin gastrointestinal kanama nedeni olarak daha sık görülmesine neden olmuştur. Gaytada gizli kandan masif gastrointestinal kanamaya kadar değişen ve hemorajik şokun da eşlik ettiği klinik semptomları olan hastalarda yüksek düzeyde şüphe tanıda önemli bir rol oynar. Altmış beş yaşında erkek hastada ardışık olarak iki sekonder aortoenterik fistül gelişti. Bunlardan birincisi kısa sürede aort greft-jejunal ve ikincisi aort grefti-duodenal fistül idi. Hastada aortobifemoral baypas sonrası sekonder aortoenterik fistül gelişti. Hastaya greft revizyonu ve jejunal onarım yapıldı. Yeni gelişen aort grefti-duodenal fistül nedeniyle üç ay sonra tekrar ameliyat edildi. Duodenal defekt kapatıldı ve greftin tekrar enterik fistül geliştirmemesi için ekstra anatomik aortoiliyak baypas yapıldı. Hasta sorunsuz bir şekilde taburcu edildi ve ameliyatın dokuzuncu ayında herhangi bir komplikasyon izlenmedi.
Keywords : Ekstra anatomik rekonstrüksiyon, greft-duodenal fistül, greft-jejunal fistül, tekrarlayan greft enterik fistül, sekonder aortoenterik fistül
Viewed : 1870
Downloaded : 490