ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Atan kalpte robotik redo mitral kapak replasmanı ile birlikte disfonksiyonel amplatzer plug çıkarılması
Cengiz Bolcal1, Murat Kadan1, Emre Kubat1, Gökhan Erol1, Karabacak Kubilay1
1Department of Cardiovascular Surgery, Health Sciences University, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21326
Redo kalp cerrahisi, yüksek morbidite ve mortalite oranları ile ilişkilidir. Her ne kadar robotik cerrahi için reoperasyonlar göreceli kontrendikasyonlar olsa da, robotik redo mitral kapak cerrahisi endo-aortik oklüzyon teknikleriyle ve fibrilasyondaki kalp üzerinde başarıyla uygulanmaktadır. Atan kalpte mitral kapak cerrahisi ise redo kalp cerrahisi pratiğinde iyi bilinen diğer bir alternatiftir. Atan kalpte robotik kalp cerrahisi ise rutinde uygulanan ve iyi bilinen bir uygulama değildir. Bu yazımızda, robotik reoperasyon cerrahisine yeni bir bakış açısı katarak, atan kalpte robotik mitral kapak replasmanı ile birlikte disfonksiyonel amplatzer tıkaç rezeksiyonu yapılan bir olguyu sunuyoruz.
Keywords : Amplatzer tıkaç, atan kalp, redo-kalp cerrahisi, robotik cerrahi prosedür
Viewed : 2069
Downloaded : 471