ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Geniş infrarenal anevrizma boynunda Lifetech Ankura™ Stent Graft System ile huni tekniği
Hakkı Zafer İşcan1, Ertekin Utku Ünal1, Naim Boran Tümer1, Bekir Boğaçhan Akkaya1, Göktan Aşkın1, Sefa Sağlam1, Sabir Hasanzade1, Hayrettin Levent Mavioğlu1
1Department of Cardiovascular Surgery, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21183
Amaç: Bu çalışmada huni tekniği ile tedavi edilen hastaların orta dönem sonuçları sunuldu ve ekstra geniş infrarenal boyunlarda bu kurtarma tekniğinin teknik hususları tanımlandı.

Çalışma planı: Ocak 2018 - Haziran 2020 tarihleri arasında eşlik eden hastalıkları olan ve Amerikan Anesteziyoloji Derneği Sınıf IV olan ve endovasküler olarak huni tekniği ile tedavi edilen toplam yedi erkek semptomatik hasta (medyan yaş: 74.5 yıl; dağılım, 64-84 yıl) çalışmaya alındı. Hastaların işlem öncesi ve sonrası verileri, erken mortalite ve teknik başarı oranları değerlendirildi.

Bulgular: Erken mortalite görülmedi. Teknik başarı oranı %100 idi. İşlem sonrası anjiyografide tip I veya tip III kaçak yoktu. İşlemin ikinci veya üçüncü gününde tüm hastalar sorunsuz olarak taburcu edildi. Medyan takip süresi 13 (dağılım, 6-28) ay idi. Altı ayın üzerinde takibi olan hastalarda anevrizma kesesinde küçülme sağlandı. Takip süresi boyunca proksimal kaçak veya infrarenal aort boynu çapı genişlemesi saptanmadı.

Sonuç: Sınırlı deneyimimize göre, huni tekniği, özel koşullar altında bir kurtarma işleminden daha fazlası olarak düşünülebilir.

Keywords : Abdominal aort anevrizması, endovasküler işlemler, zor boyun
Viewed : 2762
Downloaded : 782