ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kronik Venöz Yetmezliğin Cerrahi Tedavisinde Ven Kapağı Onarımı, Oluşturulması veya Transplantı
Haldun KARAGÖZ, *Mutasım SÜNGÜN, *Ali KOCAİLİK, *Nevzat DOĞAN, *Enver DURAN
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
*Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Kronik venöz yetmezlik nedeni ile 22 ekstremite incelendi. Olguların tümünde fizik muayene yöntemlerinin yanısıra, ambulatuar venöz basınç (AVB) ölümleri ile asending ve desending venografi uygulanarak tanı konuldu. Venografik incelemeler sonrasında, AVB ölçümleri ile 5 ekstremitede perforatör ven yetmezliği (p>0.05) ve 2 ekstremitede de derin venöz tıkanıklık tanısının konulamadığı saptandı (p= anlamlı değil). Toplam 18 ekstremitede cerrahi işlem uygulandı: 11 ekstremitede ven kapağı resüspansiyonu, 1 ekstremitede ve kapağı transplantı, 1 ekstremitede otojen ven kapağı oluşturması, 3 ekstremitede safen ven çıkarılması ve 2 ekstremitede de safen venin proksimal bağlanması uygulandı. Ameliyat sonrası dönemde hemen tüm olgularda semptomatik iyileşme gözlendi. Rekonstrüksiyon uygulanan olguların tümünde şişilik ve ağrı yakınması kaybuldu. İkinci postoperatif ayda, biri dışında bütün ülserler kapandı. Bu semptomatik iyileşmeye karşın, vnöz baksınç düşme yezdesi ve venöz doluş zamanı ikinci ve altıncı postoperatif ayda normal sınırlar içinde değildi. Kronik venöz yetmezliğin rekonstrüktif cerrahi tedavisinin yüz güldürücü olduğu ve bu olgularda AVB ölümlerinin pratik bir faydası olmadığı sonucuna varıldı.
Viewed : 32226
Downloaded : 8550