ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Borat akciğer ve böbrekte deneysel supraçölyak aort klemplenmesine bağlı oksidatif stresi azaltır, ancak organ hasarını önlemekte yetersizdir
Tünay Kurtoğlu1, Selim Durmaz1, Ömer Faruk Rahman1, Nesibe Kahraman Çetin2, Mustafa Yılmaz3, Emin Barbarus1, Muhammet Hüseyin Erkan1
1Department of Cardiovascular Surgery, Adnan Menderes University, Faculty of Medicine, Aydın, Turkey
2Department of Medical Pathology, Adnan Menderes University, Faculty of Medicine, Aydın, Turkey
3Department of Medical Biochemistry, Adnan Menderes University, Faculty of Medicine, Aydın, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21870
Amaç: Bu çalışmada sıçan modelinde 2-aminoetoksidifenil boratın (2-APB) aortik klemplenmeye bağlı akciğer ve böbrek dokusu oksidasyonu, doku enflamasyonu ve histolojik hasar üzerindeki etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Toplam 28 erişkin dişi Wistar albino sıçan, rastgele dört eşit gruba ayrıldı: Kontrol grubu, iskemi-reperfüzyon grubu, dimetil sülfoksit grubu ve 2-APB grubu. Kontrol grubundaki hayvanlara medyan laparotomi yapıldı. Kalan gruplarda supraçölyak aort 45 dk. süreyle klemplendi ve ardından 60 dk. reperfüzyon oluşturuldu. Klemplemeden önce 2-APB (2 mg/kg) uygulandı. Diğer gruplarda hayvanlara salin (iskemi-reperfüzyon grubu) veya dimetil sülfoksit (dimetil sülfoksit grubu) verildi. Reperfüzyon sonunda böbrek ve akciğer doku örnekleri alındı.

Bulgular: Aortun klemplenmesi, iskemi-reperfüzyon ve dimetil sülfoksit gruplarında dokudaki toplam oksidan statüsünün artmasına ve total antioksidan statüsünün ve glutatyon düzeylerinin azalmasına neden oldu. Doku interlökin-1 beta ve tümör nekroz faktör-alfa düzeyleri, nükleer faktör kappa beta aktivasyonu ve histolojik hasar şiddeti skorları da bu gruplarda daha yüksek bulundu. 2-APB tedavisi, toplam oksidan statüsündeki artışı ve total antioksidan statüsü ve glutatyon düzeylerindeki düşüşü ortadan kaldırdı. Ayrıca, interlökin-1 beta düzeylerinde anlamlı azalmaya neden oldu; ancak tümör nekroz faktör-alfa düzeylerini, nükleer faktör kappa beta aktivasyonunu ve histolojik hasar skorlarını önemli ölçüde değiştirmedi.

Sonuç: Borat, sıçanlarda supraçölyak aortik klemplenmeye bağlı böbrek ve akciğer hasarında oksidatif stresi azaltarak faydalı bir antioksidan etki göstermiştir; ancak, nükleer faktör kappa beta aktivasyonunu inhibe etmemiş ve histolojik hasarı önleyememiştir.

Keywords : Sitokinler, borat, nükleer faktör kappa beta, oksidatif stres, reperfüzyon hasarı
Viewed : 2356
Downloaded : 663