ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Abdominal aort anevrizması ve aorto-oklüziv hastalık cerrahisi sonrası gelişen insizyonel herni insidansı ve risk faktörleri
Volkan Sayur1, Erkan Güler2, Hakan Posacıoğlu3, Taylan Özgür Sezer1, Özgür Fırat1, Muhtar Sinan Ersin1
1Department of General Surgery, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
2Department of General Surgery, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Ege University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.22340
Amaç: Bu çalışmada orta hat laparotomisi ile abdominal aort anevrizması ve aorto-oklüziv hastalık cerrahisi sonrasında insizyonel herni insidansı ve risk faktörleri araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2005 - Aralık 2016 tarihleri arasında aortoiliyak oklüziv hastalıklar veya abdominal aort anevrizması nedeniyle açık elektif cerrahi uygulanan toplam 110 hasta (66 erkek, 44 kadın; ort. yaş: 69.3±8.8 yıl; dağılım, 36-86 yıl) retrospektif olarak incelendi. İki hasta grubu cerrahi işlemler, cinsiyet, yaş, Amerikan Anesteziyoloji Derneği skoru (1-3), vücut kütle indeksi (<25 ve ?25 kg/m2), sigara içiciliği (sigara içmeyen <1 paket/gün, sigara ?1 paket/gün) ve insizyonel herni gelişme süresi açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Aortoiliyak oklüziv hastalık nedeniyle ameliyat edilen hastaların %14.3"ünde ve abdominal aort anevrizması nedeniyle ameliyat edilen hastaların %17.6"sında insizyonel herni gelişti (p=0.643). Vücut kütle indeksi <25 kg/m2 olan 53 hastanın üçünde (%5.7) ve vücut kütle indeksi ?25 kg/m2 olan 57 hastanın 15'inde (%26.3) insizyonel herni izlendi (p=0.03).

Sonuç: Yüksek vücut kütle indeksi, aortik rekonstrüktif cerrahi geçiren hastalarda insizyonel herni gelişimi için bir risk faktörüdür.

Keywords : Abdominal aort anevrizması, vücut kütle indeksi, insizyonel herni
Viewed : 2070
Downloaded : 529