ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
VATS ve/veya Minitoraktomi ile Yaptığımız CABG Dışı Kardiyak ve Non-Kardiyak Cerrahi Girişimler
Kaan KIRALİ, Mustafa GÜLER, Esat AKINCI, Denyan MANSUROĞLU,Gökhan İPEK, Cevat YAKUT
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL
Minimal invaziv kardiyak girişimler son 3-4 senedir gündemde olan ve gittikçe yaygınlaşan yeni bir tekniktir. Koroner bypass dışında da kullanım alanı oldukça yaygındır. Kliniğimizde Şubat 1996 ile Ekim1998 tarihleri arasında toplam 298 hastaya minimal invaziv girişim ile intratorasik cerrahi girişim uygulanmıştır. Bunların 139 tanesi nonkoroner girişimlerdir. Hastalara uygulanan girişimler VATS/ VATS'sız uygulanmıştır. Hastane mortalitesi sıfırdır. CPB eşliğinde de kullanılabilen bu yöntem özellikle erken ekstübasyon, mobilizasyon ve hastaneden taburcu edilme gibi avantajlara sahiptir. Sağladığı kozmetik avantaj özellikle genç ve bayan hastalar için önemlidir.
Keywords : minimal invaziv cerrahi, VATS,minitorakotomi , minimally invasive surgery, VATS, minithoracotomy
Viewed : 14888
Downloaded : 2680