ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kompleks bir diseksiyon sonrası torasik aort anevrizma olgusunda endovasküler çözüm
İbrahim Duvan1, Süleyman Sürer1, Aygül Melike Şenkal1, İlker İnce1, Uğursay Kızıltepe1
1Department of Cardiovascular Surgery, Health Sciences University, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.21513
Diseksiyon sonrasında yalancı lümeninin retrograd doluşu ile torasik aort anevrizması olan 45 yaşında bir erkek hasta kliniğimize başvurdu. Hasta daha önce Benthal ameliyatı ve proksimal torasik endovasküler aort onarımı geçirmişti. Hastaya sırasıyla, çıplak metal stent implantasyonu ile birlikte endogreft uzatma ve stentle desteklenen, balon indüksiyonu ile intimada yırtık oluşturulan alanda reappozisyon uygulandı. Gerçek lümenin genişlemesinin sağlanmasına rağmen, distal re-entryler aracılığıyla yalancı lümen perfüzyonunun devam etmesi nedeniyle, inen torasik aortun anevrizmatik dilatasyonunun ilerlediği görüldü. Bu nedenle, candy-plug tekniği ile yalancı lümenin tamamen tromboze olmasının sağlanmasına karar verildi. Sonuç olarak, ölümcül bir hastalık olmasına rağmen, diseksiyon sonrası torasik aort anevrizmanın anatomik olarak uygun olan hastalarda, deneyimli merkezlerde, aşamalı yaklaşımlarla endovasküler yöntemler uygulanarak tedavisi mümkündür.
Keywords : Dissekan anevrizma, embolizasyon, endovasküler işlemler, stent, torasik aort
Viewed : 1700
Downloaded : 506