ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer Kanserlerinde Sleeve Lobektomi ve Bronkovasküler Rekonstrüksiyon
Serdar ENER, Mert YILMAZ, Köksal Yurda EKEN, Mehmet KARADAĞ, Mete CENGİZ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları
Sol üst lob yerleşimli ve sol ana bronş ile sol pulmoner artere invazyon gösteren bir akciğer kanseri olgusunda, sol üst sleeve lobektomi ve bronkovasküler rekonstrüksiyon uygulanmıştır. Operasyon ve sonraki histopatolojik inceleme ile T3N1M0 küçük hücreli kanser olduğu belirlenmiştir. Postoperatif önemli bir komplikasyon gelişmeyen hastaya kemoterapi uygulanmıştır. Pnömenektomi ile karşılaştırıldığında teknik olarak daha güç bir operasyon yöntemi olmakla birlikte morbidite ve mortalitesi daha fazla olmayan bu yaklaşım daha kaliteli bir yaşam beklentisi sunmakta, ikinci kez primer tümör oluşması durumunda rezeksiyon şansını arttırmaktadır. Operasyonla ilgili teknik özellikler, dikkat edilmesi gereken konular literatürle birlikte tartışılarak sunulmuştur.
Viewed : 26608
Downloaded : 10120