ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
COVID-19 pandemi döneminde bir deneyim: Türk Kalp Damar Cerrahisi Çevrimiçi Yeterlik Sınavı 2020
Hatice Şahin1, Alper Özgür2, Tufan Paker3, Yüksel Atay4
1Department of Medical Education, Ege University, Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Güven Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Başkent University, Istanbul Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, Ege University, Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.22930
Amaç: Bu çalışmada pandemi nedeniyle çevrimiçi yapılan Türk Kalp Damar Cerrahisi Yeterlik Kurulu çevrimiçi yazılı sınav sonuçlarına ilişkin bilgi sunuldu.

Çalışma planı: Bu kesitsel çalışmaya 21 Kasım 2020 tarihinde 10:00 - 12:15 saatleri arasında toplam 41 kalp damar cerrahı ve asistanı (39 erkek, 2 kadın) alındı. Çevrimiçi sınav tamamlandıktan sonra katılımcı bilgileri ve sınav sorularına verilen yanıtlar bilgi sisteminden elde edildi.

Bulgular: Tüm katılımcıların %39"u üniversite hastanelerinde çalışmaktaydı. Katılımcıların toplam %82.9"u uzman hekimdi. Katılımcıların toplam puan ortalaması 60.3±10.2 olup, bunların %53.7"si sınavda başarılı oldu. Aort cerrahisi (%63), kalp yetmezliği cerrahisi (%50), ve mitral kapak cerrahisi (%50) en fazla yanlış yanıtlanan soru alanları idi.

Sonuç: Yeterlik kurulu çevrimiçi sınav ile sınav planlama ve uygulamasına ilişkin farklı bir deneyim kazanmıştır. Türk Kalp Damar Cerrahisi Yeterlik Kurulu, pandemi döneminde de yeterlik sınavlarını aksatmamış ve geniş katılımlı, güvenilir bir yazılı sınav yapmıştır.

Keywords : Yeterlik sertifika sınavı, kalp damar cerrahi, COVID-19, çevrimiçi sınav, pandemic
Viewed : 2019
Downloaded : 540