ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol Atrial Miksoma ile Birlikte Carney Sendromu
Atalay METE, Oktay SANCAKTAR, Gültekin SÜLEYMANLAR, İnci SÜLEYMANLAR, Cengiz TÜRKAY, Tülin AYDOĞDU, Ömer BAYEZİD
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Sol atrial miksomalar mitral ve pulmoner ven orifislerini daraltarak pulmoner hipertansiyon bulgu ve semptomlarına, embolizasyon, kist ve mikroabse formasyonu, senkop ve ani ölüm gibi komplikasyonlara neden olabilirler. Kardiak mikrosomalar seyrek olarak primer nodüler kortikal hastalıklar, memede miksomatöz fibroadenomlar, testis tümörleri veya jigantizm ve akromegali ile seyreden hipofiz adenomları ile birlikte bulunabilirler. Bu duruma Carney sendromu denmektedir.

Bu yazıda, Carney sendromlu bir sol atrial miksoma olgusu sunulmakta ve literatür gözden geçirilmektedir.

Viewed : 17346
Downloaded : 4734