ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocukta Servikal Yerleşimli Bir Venöz Malformasyon: Olgu Sunumu
Bülent ORAN, Tahir YÜKSEK, Mehmet YENİTERZİ, Ufuk ÖZERGİN, Hasan SOLAK
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri ve Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalları
Çocuklardaki yavaş kan akımlı venöz malformasyonların tanı ve tedavileri oldukça zordur. Doğumdan itibaren mevcut olan bu vasküler gelişim bozukluklar çocuğun büyümesiyle birlikte büyürler ve asla küçülmezler. Sınırları belirlenmiş malformasyonlar cerrahi olarak çıkartılır. Nadir görülmesi nedeniyle, boyun bölgesinde venöz malformasyonu olan bir çocuk sunulmuştur.
Viewed : 26404
Downloaded : 6148