ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
COVID-19 pnömonisinde hava kaçakları
Oğuzhan Kayhan1, Oktay Demirkıran1, Seval Ürkmez1, Yalım Dikmen1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul University-Cerrahpaşa, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.20763
Çin"in Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında ilk kez tanımlanmış ve pandemiye neden olmuş olan yeni koronavirüs enfeksiyonu 2019 (COVID-19), çoğunlukla ayakta ve hafif semptomlarla atlatılırken, bir kısım hastada invaziv ve noninvaziv mekanik ventilasyon desteği gerekli olmaktadır. COVID-19 hastalarında pnömotoraks, pnömomediastinum ve cilt altı amfizem gelişebilir. Bu çalışmada, COVID-19 tanısı ile yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastalarda gelişen pnömotoraks, pnömomediastinum ve cilt altı amfizem olguları incelendi. Sonuç olarak, nadir görülmekle birlikte, bu komplikasyonlar ölümcül seyredebilir ve zaten yüksek yoğun bakım mortalitesi olan hastalığın ciddiyetini artırabilir. Bu komplikasyonların erken dönemde saptanması ve yönetimi ile morbidite ve mortalite azaltılabilir.
Keywords : COVID-19, pnömomediastinum, pnömotoraks, cilt altı amfizem
Viewed : 1693
Downloaded : 483