ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Malign trakeobronşiyal fistüllerin tedavisinde hava yolu stentlerinin kullanımı: Altı yıllık deneyimimiz
Ekrem Cengiz Seyhan1, Demet Turan1, Mehmet Akif Özgül1, Efsun Uğur Chousein1, Güler Özgül2, Erdoğan Çetinkaya1
1Department of Chest Disease, University of Health Sciences, Yedikule Training and Research Hospital for Chest Diseases and Thoracic Surgery, Istanbul, Türkiye
2Department of Chest Disease, University of Health Sciences, Bağcılar Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.20831
Amaç: Bu çalışmada malign trakeobronşiyal fistül tedavisinde hava yolu stentlemenin endikasyonları, güvenliliği, komplikasyonları ve uzun dönem sonuçları incelendi.

Çalışma planı: Şubat 2014 - Ağustos 2020 tarihleri arasında hava yolu stentleme ile tedavi edilen malign trakeobronşiyal fistülü olan toplam 34 hastanın (24 erkek, 10 kadın, ort. yaş: 55.4+13 yıl; dağılım, 23 ile 76 yıl) tıbbi verileri retrospektif olarak incelendi. Demografik özellikler, tanı, semptomlar, tedavi, komplikasyonlar ve sonuçlar dahil olmak üzere veriler kaydedildi.

Bulgular: Malign trakeabronkoözofageal fistüllü 19 hasta ve bronkoplevral fistüllü 15 hasta dahil olmak üzere, malign trakeobronşiyal fistüllü 34 hastaya 38 hava yolu stenti takıldı. Klinik başarı ve teknik başarı oranları sırasıyla %91 ve %100 idi. Perioperatif ölüm veya ciddi komplikasyon izlenmedi. Malign trakeobronşiyal fistüllü 34 hastanın sekizinde ( 23%) k ronik k omplikasyonlar ( 24 s aat) g örüldü. Medyan takip süresi, malign trakeabronkoözofageal fistüllü hastalarda 3.5 (dağılım, 1.4-5.5) ay ve bronkoplevral fistüllü hastalarda 18 (dağılım, 9.5-26.5) ay idi. Mortalite oranları, sırasıyla %79 ve %61 idi.

Sonuç: Hava yolu stent takılması, malign trakeobronşiyal fistüllü hastalar için güvenli ve etkili bir tedavi sağlar.

Keywords : Hava yolu stenti, malign bronkoplevral fistül, malign trakeabronkoözofageal fistül
Viewed : 1933
Downloaded : 608