ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort kapak endokarditinde Gerbode defektinin ve aortik neokuspidizasyonunun sığır perikardı kullanımı ile tamiri
Mehmet Ali Şahin1, Mehmet Yokuşoğlu2, Erkan Kuralay1, Özal Ertuğrul1
1Department of Cardiovascular Surgery, A Life Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Cardiology, A Life Hospital, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.22797
Aort kapak endokarditi oldukça destrüktif olabilir ve edinilmiş Gerbode tip defekte yol açabilir. Gerbode defektinin kapatılması ve aort kapak rekonstrüksiyonunda biyolojik materyalin kullanılması erken ve geç dönem sağkalımda oldukça önemlidir. Bu makalede, Gerbode defekti sığır perikardı ile tamir edilen 62 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Ek olarak aort kapağı Ozaki neocuspidizasyon tekniği ile sığır perikardı kullanılarak rekonstrükte edildi.
Keywords : Aort kapak endokarditi, sığır perikardı, Gerbode defekt, Osaki tekniği
Viewed : 1801
Downloaded : 535