ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort Koarktasyon Cerrahisi Sonrası Rekoarktasyon Olasılığının Değerlendirilmesi
Afşin YAVERİ, Coşkun İKİZLER, *Atilla SEZGİN, *A. Şükrü MERCAN, *Atılay TAŞDELEN, *Sait AŞLAMACI, **Kürşat TOKEL
Çağ Hastanesi, ANKARA ,
*Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Departmanı, ANKARA,
**Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji Bölümü. ANKARA
Koarktasyon cerrahisinde rekoarktasyon olasılığı birçok cerrahi düzeltme tekniğinin geliştirilmesine yolaçmış, fakat hiçbiri rekoarktasyon olasılığını tam olarak ortadan kaldıramamıştır. Bu çalışmada cerrahi teknikten çok aortun anatomisi gözönünde bulundurularak rekoarktasyon olasılığı değerlendirilmiştir.

Nisan 1993 ve Şubat 1997 tarihleri arasında koarktasyonu giderilen 38 hastada retrograd çalışma yapıldı. Rekoarktasyon risk faktörü olarak transvers aorta çapının diafragmatik aorta çapına oranının 0,9' un, istmus çapının diafragmatik aorta çapına oranının 0,65' in altnda olması kabul edildi. Ameliyat edilen 38 hastanın 11' i transvers aorta çap oranına göre risk grubunda, bu hastaların 9' u aynı zamanda isthmus çap oranına göre de risk grubunda yer almaktaydı.

Rekoarktasyon ortalama 28,34±10,84 aylık izlem sonucunda 3 hastada görüldü, ve seride % 7,8 olarak bulundu, risk grubu için ise bu oran % 27,2 di.

Rekoarktasyon olasılığında cerrahi teknik kadar aortanın anatomisi de önemli rol oynamaktadır, cerrahiye alınacak hastalar ameliyat öncesi anjiografik olarak deerlendirilerek risk grubundaki olgulara daha radikal cerrahi teknikler uygulanarak rekoarktasyon oranı azaltılabilir.

Keywords : aort koarktasyonu, rekoarktasyon,koarktasyon cerrahisi , aortic coarctation, recoarctation,coarctation surgery
Viewed : 12726
Downloaded : 4175