ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Senkron akciğer ve özofagus tümörleri için tedavi seçenekleri: Zor karar
Yasemin Büyükkarabacak1, Mehmet Gökhan Pirzirenli1, Selçuk Gurz1, Ayşen Taslak1, Yurdanur Sullu2, Burçin Çelik1, Ahmet Başoğlu1
1Department of Thoracic Surgery, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Türkiye
2Department of Pathology, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.21233
Senkron akciğer ve özofagus tümörleri nadir klinik durumlardır. Lenf nodu diseksiyonu ile küratif rezeksiyon, her iki tümör için de en uygun tedavi yaklaşımıdır. Ancak, ameliyat sonrası muhtemel komplikasyon riskinin yüksek olması nedeniyle, doğru yaklaşım tüm evrelerde multidisipliner yaklaşım ile hastaya özgü karar alınmasıdır. Bu yazıda, farklı koşullar nedeniyle farklı yaklaşımlar ile tedavi edilen senkron akciğer ve özofagus tümörlü üç olgu sunuldu ve olguların ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası aşamaları tartışıldı.
Keywords : Özofagus kanseri, akciğer kanseri, multidisipliner yaklaşım, senkron
Viewed : 1835
Downloaded : 723